Mührü Süleyman

From: ahsapcatimerdiveni@gmail.com
To: tavsiyesiteler
Date: 2021/09/01 10:15:36

Süleyman Mührü (Ring of Solomon, Khatem Suleyman) Hazreti Süleyman'a (aleyhisselam) atfedilen bir semboldür. Hazreti Süleyman bir peygamberden daha fazlasdr. Bir Yahudi kraldr ayn zamanda. Bu sembolü yüzüünde tadna ve bu yüzükle de cinlere hükmettiine inanlr. Hatta yüzüün gücüyle hayvanlarla da konuabilmekte ve onlar anlamaktadr. Orta ça Arap yazarlarna göre yüzük direkt Allah tarafndan yazlm ve cennetten yeryüzüne gönderilmitir. Yüzük demir ve bronzdan iki parçal olarak yaplmtr. Bir hikayeye göre Sakhr isimli cin yüzüü ele geçirerek krk gün boyunca hükmünü sürdürmü lakin en sonunda gücüne dayanamam ve okyanusa atm. Bir balkç tarafndan bulunmu ve Hazreti Süleyman'a geri getirilmitir. mührü süleyman

slami literatüre göre Deccal hem hazreti Musa'nn asasna hem de Hazreti Süleyman'n yüzüüne sahip olacak. Yüzükle kafirlerin alnn mühürleyecek.

Hazreti Süleyman'n mührü Yahudiler tarafndan srail bayra olarak seçildikten sonra ekle kar slam dünyasnda bir antipati gelimitir. 1948'den önce Süleyman Mührü camilerde, türbelerde, medreselerde bir figür olarak sürekli kullanlrd.

Maalesef id sebebiyle Mühr-ü erife kar da dünyann baz bölgelerinde ayn korku ve antipati gelimitir.

Her ne olursa olsun slam'n olan slam'n olarak kalacaktr.

Daha fazla bilgi için https://www.osmanlipazar.com/kisiye-ozel-muhru-suleyman

+0 | +1 Post | Permalink

Login to reply